Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, dlaczego Cyryla i Metodego 4.25 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Wyjaśnij, dlaczego Cyryla i Metodego

4 Zadanie
5 Zadanie

Cyryla i Metodego nazwano apostołami Słowian, ponieważ prowadzili oni misję chrystianizacyjną na terenie Moraw. Cyryl stworzył pierwszy alfabet słowiański, tzw. głagolicę. W tym celu wykorzystał litery greckie, które odpowiednio zmodyfikował, tak aby odzwierciedlały fonetykę słowiańską. Bracia przetłumaczyli na język słowiański fragmenty Biblii oraz teksty liturgiczne i teologiczne. Po przybyciu na Morawy posługiwali się językiem słowiańskim nie tylko w nauczaniu, ale także w liturgii. Po śmierci Cyryla, Metody został arcybiskupem Moraw oraz innych krajów słowiańskich. W wyniku intryg na dworze papieskim, w 885 r., po śmierci misjonarza - metropolia została zlikwidowana. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego - współpatronami Europy. W ikonografii są oni przedstawiani jako biskupi greccy lub łacińscy, a ich atrybutami są: krzyż, księga i kielich oraz rozwinięty zwój z alfabetem łacińskim.