Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż dokonania Ottona I. 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wskaż dokonania Ottona I.

4 Zadanie
5 Zadanie

Dokonania Ottona I :

[] A. Wprowadzenie zasady elekcji władcy w Niemczech.

[x] B. Wzmocnienie władzy monarszej .

[] C. Prowadzenie zwycięskich walk z Arabami.

[x] D . Odnowienie Cesarstwa Rzymskiego .

[] E. Zreformowanie systemu szkolnictwa katedralnego i przyklasztornego.

[] F. Podbicie Francji.