Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Korzystając ze schematu, oceń prawdziwość 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Korzystając ze schematu, oceń prawdziwość

1 Zadanie

Lenno to ziemia nadana seniorowi przez wasala. [] Prawda / [x] Fałsz

Immunitet to przekazanie wasalowi władzy sądowniczej w dzierżawionych przez niego dobrach oraz zwolnienie ludności tych dóbr od podatków na rzecz państwa. [x] Prawda / [] Fałsz

Wasal podlegał bezpośrednio swojemu seniorowi, któremu przysiągał wierność, a w zamian otrzymywał nadanie lenna i opiekę. [x] Prawda / [] Fałsz

Wasal to feudał, który na mocy hołdu obejmował zwierzchnictwo nad seniorem. [] Prawda / [x] Fałsz