Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż wszystkie poprawne dokończenia 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

We wczesnym średniowieczu Kościół ocalił część dziedzictwa starożytności dzięki:

 

[x] A. kościelnym kaznodziejom, którzy aby dotrzeć do prostego człowieka, nie potrzebowali greckiej filozofii i rzymskich mów .

[] B. biskupom, wrogo nastawionym do antycznej literatury i potępiającym dzieła pogańskich twórców, takich jak Wergiliusz i Homer.

[x] C. niezbędnej duchownym znajomości języka łacińskiego - potrzebnej do czytania komentarzy do Biblii i pism teologicznych .

[x] D. ciężkiej pracy kopisów klasztorynych , którzy przepisywali m.in. dzieła starożytnych autorów .

[] E. zakonnikom, którzy zajmowali się uprawą roli, hodowlą zwierząt, sadownictwem, prowadzeniem winnic i karczowaniem lasów.