Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż błędną odpowiedź. 4.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wskaż błędną odpowiedź.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
  • Błędna odpowiedź to :

Czym był pokój rzymski ( Pax Romana )?

[] A. Okres pokoju wewnątrz państwa rzymskiego, który rozpoczął się po wojnach domowych z I w.p.n.e.

[] B. Hasło polityczne głoszone przez Oktawiana Augusta po pokonaniu przeciwników politycznych.

[x] C . Rodzaj porozumienia podpisywanego przez Rzymian z pokonanymi wrogami .