Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż punkty opisujące przykłady romanizacji 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wskaż punkty opisujące przykłady romanizacji

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

[] A. Narzucanie - z użyciem siły - religii rzymskiej podbitym ludom.

[] B. Bunty ludności prowincji przeciwko rzymskiej dominacji.

[x] C . Tworzenie przez ludność prowincji literatury oraz dokumentów w języku łacińskim .

[x] D . Przyznanie statusu obywateli rzymskich wszystkim wolnym mieszkańcom imperium .

[] E. Wznoszenie systemu obronnego w granicach imperium.

[] F. Podboje nowych ziem przez rzymskie legiony.