Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż poprawny ciąg przyczynowo - skutkowy 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż poprawny ciąg przyczynowo - skutkowy

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

[x] A. Podbój kolonii greckich w Azji Mniejszej przez Persów - Wybuch powstania w koloniach greckich w Azji Mniejszej - Atak Persów na Grecję właściwą - Wieloletnie walki grecko-perskie na lądzie i morzu - Zwycięstwo Greków - wzmocnienie pozycji Aten w Helladzie .

[] B. Wieloletnie walki grecko-perskie na lądzie i morzu - Podbój kolonii greckich w Azji Mniejszej przez Persów - Zwycięstwo Greków - Wzmocnienie pozycji Aten w Helladzie - Wybuch powstania w koloniach greckich w Azji Mniejszej - Atak Persów na Grecję właściwą.

[] C. Atak Persów na Grecję właściwą - Wieloletnie walki grecko-perskie na lądzie i morzu - Podbój kolonii greckich w Azji Mniejszej przez Persów - Zwycięstwo Greków - Wzmocnienie pozycji Aten w Helladzie - Wybuch powstania w koloniach greckich w Azji Mniejszej.