Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Mityczny Ikar może być symbolem:

[] A. powszechnie podziwianego rzeźbiarza i budowniczego.

[x] B . człowieka pragnącego wzbić się wysoko w przestworza .

[] C. budowniczego pierwszego urządzenia latającego.

[] D. człowieka uciekającego przed swoim losem.