Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Oceń prawdziwość każdego zdania. 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oceń prawdziwość każdego zdania.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Wielka Karta Swobód była jednym z najsłynniejszych przywilejów stanowych. - P (prawda) ;
  • Francuskie Stany Generalne były pierwszym parlamentem ukształtowanym w średniowiecznej Europie - F (fałsz) ;
  • Pod koniec XIII w. parlament angielski składał się z Izby Lordów i Izby Gmin - P (prawda) ;
  • W XV w. polska szlachta uczestniczyła w sprawowaniu władzy poprzez sejm walny i sejmiki ziemskie - P (prawda) ;
  • W 1493 r. król Władysław Jagiełło zwołał pierwszy w historii Polski sejm składający się z senatu i izby poselskiej - F (fałsz) ;