Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Autorem najstarszej kroniki powstałej na dworze polskiego władcy był Anonim zwany Gallem .

Paweł Włodkowic był autorem dzieła " O władzy papieża i cesarza wobec pogan ", w którym zdecydowanie wystąpił przeciw nawracaniu pogan siłą. Ten wybitny prawnik reprezentował też Polskę na soborze w Konstancji.

Jan Długosz był autorem obszernej syntezy dziejów Polski, zatytułowanej " Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego ".