Historia
 
Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

1 Zadanie
2 Zadanie

Podaj cechy monarchii stanowej .

 

[x] A . Monarcha sprawuje wyłącznie funkcje reprezentacyjne, tylko parlament wydaje ustawy i rządzi państwem .

[] B. Monarcha posiada ogromną władzę nad poddanymi, którą uzasadnia swoimi powiązaniami ze światem bogów.

[x] C . Władza monarchy jest organiczona na rzecz rycerstwa, duchowieństwa i niekiedy mieszczaństwa .

[] D. Monarcha traktuje państwo jako swoją dziedziczną własność, którą może dysponować według własnego uznania.

[x] E . Reprezentanci rycerstwa, duchowieństwa, a czasem także mieszczaństwa uczestniczą w zgromadzeniach, które wraz z monarchą współuczestniczą w podejmowaniu najważniejszych decyzji państwowych .

[] F. Konstytucja rodziela kompetencje władcze między monarchę a parlament.