Chemia
 
Ciekawa chemia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na podstawie położenia chloru i litu w układzie 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Na podstawie położenia chloru i litu w układzie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

Liczba elektronów walencyjnych
chlor 7 elektronów walencyjnych lit 1 elektron walencyjny                 
Rodzaj wiązania
dwa atomy chloru
wiąanie atomowe (kowalencyjne)
atomy litu i chloru
wiązanie jonowe