Chemia
 
Ciekawa chemia 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Określ, które z poniższych zdań jest prawdziwe 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Określ, które z poniższych zdań jest prawdziwe

6 Zadanie
7 Zadanie

I. Symbole pierwiastków chemicznych są jednakowe we wszystkich językach. P

II. Pierwiastek chemiczny to substancja budowana z atomów o takiej samej liczbie atomowej. P

III. Atom jest najmniejszą, kulistą, niepodzielną cząstka pierwiastka. F

IV. W środku atomu ułożone sa na przemian elektrony i protony. F poprawnie : neutrony i protony

V. W każdym atomie znajduje się jednakowa liczba elektronów i protonów. P

VI. Elektrony walncyjne to elektrony z ostatniej powłoki elektronowej pierwiastka chemicznego. P

VII. Izotopy to atomy tego samego pierwiastka chemicznego różniące się liczbą neutronów. P

VIII. W pierwszej i drugiej grupie kładu okresowego pierwiastków chemicznych znajdują się niemetale. F poprawnie : znajdują się metale

IX. Największy zasięg ma promieniowanie  ß  (beta). F poprawnie : największy zasięg ma promieniowanie  γ  (gamma)

X. Izotopy promieniotwórcze nie występują w przyrodzie. F  poprawnie: izotopy promieniotwórcze występują w przyrodzie