Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Jeśli byłoby możliwe wykonanie trzynastego zgięcia 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zgodnie z opisaną we wcześniejszych podpunktach zależnością pomiędzy ilością zgięć a liczbą powstałych prostokątów, po trzynastym zgięciu liczba prostokątów wynosi

Zatem każdy z tych prostokątów ma pole 2¹³ razy mniejsze od prostokąta wyjściowego, czyli: