Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Zgodnie z opisaną we wcześniejszych podpunktach zależnością pomiędzy ilością zgięć a liczbą powstałych prostokątów, po trzynastym zgięciu liczba prostokątów wynosi

Zatem każdy z tych prostokątów ma pole 2¹³ razy mniejsze od prostokąta wyjściowego, czyli: