Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

I.

 

Oznaczmy sobie te dwie liczby jako a i b. Wtedy ich suma:

A różnica:

Można zsumować sumę i różnice stronami: dodać do siebie sumę i różnicę zapisane symbolami a i b oraz dodać wartości liczbowe tej sumy i różnicy.

Suma dwóch takich samych liczb to to samo co dwukrotność tej liczby

`2a=284`      `/:2`

`a=148`


Obliczamy wartość drggiej liczby, wiedząc, że ich suma to 240

`a+b=240`

`148+b=240`

`b=240-148`

`b=92`

 

II.

Oznaczmy sobie te dwie liczby jako a i b. Wtedy ich suma:

`a+b=240`

A iloraz:

`a:b=3`

Wartość ilorazu mówi nam, że liczba a jest trzy razy większa od wartości liczby b. Zatem w równanie dotyczące sumy liczby możemy zamiast  wstawić 3b

`a+b=240`

`3b+b=240`

`4b=240`        `/:4`

`b=60`


Obliczamy wartość drggiej liczby, wiedząc, że ich suma to 240

`a+b=240`

`a+60=240`

`a=240-60`

`a=180`