Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

a)

Mamy 1 czynnik ujemny- jest to iloczyn nieparzystej liczby czynników ujemnych zatem jego wartość będzie ujemna.

b)

Mamy 2 czynniki ujemne- jest to iloczyn parzystej liczby czynników ujemnych zatem jego wartość będzie dodatnia

c)

Mamy 3 czynniki ujemne- jest to iloczyn nieparzystej liczby czynników ujemnych zatem jego wartość będzie ujemna.

d)

Mamy 4 czynniki ujemne-jest to iloczyn parzystej liczby czynników ujemnych zatem jego wartość będzie dodatnia