Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Przerysuj do zeszytu tabelę ...

I Zadanie
II Zadanie

Na przecięciu się kolumny i wierszu wpisywana jest suma oczek.

a) Sumę 9 daje wyrzucenie na kostkach: 6 i 3 oraz 5 i 4, (wynik 4 i 5 oraz 5 i 4 to takie same wynik, bo rzucamy obiema kostkami na raz)

Sumę 6 daje wyrzucenie na kostkach: 5 i 1, 4 i 2 oraz  3 i 3

 

b) Wszystkich możliwych wyników w tym doświadczeniu jest 11.

Jako wynik możemy otrzymać: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz 12.

 

c)   Szanse, że zostanie wyrzucona suma oczek równa 6, wynoszą 5 na 36.

Szanse na pojawienie się sumy równej 9, wynoszą 4 na 36.

 

d)  Bardziej prawdopodobne jest to, że w czasie gry pojawi się suma oczek równa 6.

 

e) Ze wszystkich możliwych wyników, najbardziej prawdopodobne jest ten, że w grze pojawi się suma oczek równa 7. 

 

f)  Zdarzeniem niemożliwym jest np. wypadnięcie sumy oczek równej 1, 13, 14, 15 itd.

 

g) Teoretycznie największe szanse ma gracz, który wskaże pole z numerem 7. Teoretycznie najmniejsze szanse ma gracz, który wskaże pole 2 lub 12. 

Wskazanie pola 1, 13, 14 lub 15 powoduje, że wygrana jest niemożliwa.