Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Iloraz dwóch liczb jest równy 10. a) Dzielną zwiększ 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

1)

Weźmy dla przykładu dwie liczby, których iloraz jest równy 10. Na przykład 60 i 6 lub 120 i 12Zwiększmy dzielną 6 razy:

Oraz zmniejszmy iloraz 6 razy:

Obliczmy nowy iloraz:

Analogicznie dla liczby 120 i 12

Zauważamy, że niezależnie od doboru liczb nowy iloraz wynosi 360 (jest 36 razy większy od poprzedniego).

b)

Weźmy dla przykładu te same liczby: 60 i 6. Zwiększmy je 10 razy i obliczmy nowy iloraz

Jeśli tyle samo razy zwiększymy dzielną i dzielnik to ich iloraz się nie zmieni. Tą własność wykorzystuje się np. przy dzieleniu pisemnym, kiedy dzielnik jest liczbą niecałkowitą. Wystarczy wymnożyć dzielną i dzielnik przez 100 czy 10- wynik pozostanie ten sam.