Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

40 osób wzięło udział w konkursie matematycznym.

Z klas I było 12 uczestników.

Z klas II było 16 uczestników.

Pozostali uczniowie byli z klas III.

Obliczmy ilu było uczniów z klas III.

 

Z klas III było 12 uczestników.

 

a)

Ustalamy, jaką częścią wszystkich osób na konkursie, były osoby z poszczególnych klas. Następnie część opisaną ułamkiem, zapisujemy przy pomocy procentów, czyli mnozymy ułamek przez 100%.

 Uczniowie z I klas stanowili 12 / 40 wszystkich uczniów.

 

Uczniowie klas I stanowili 30% wszystkich uczniów biorących udziała w konkursie.

 

 Uczniowie z II klas stanowili 16 / 40 wszystkich uczniów.

  

Uczniowie klas II stanowili 40% wszystkich uczniów biorących udziała w konkursie.

 

 Uczniowie z III klas było tyle samo na konkursie, co uczniów z klas I. Dlatego oni także stanowili 30% wszystkich uczestników konkursu.

 

b)  

Aby obliczyć jaką miarę będą miały kąty, które odpowiadają poszczególnym klasom, obliczamy procent z 360°.

 

Miara kąta odpowiadająca uczniom klas I.

 

Miara kąta równa 144° obrazuje procentową liczbe uczniów klas I, biorących udział w konkursie.

 

Miara kąta odpowiadająca uczniom klas II.

Miara kąta równa 108° obrazuje procentową liczbe uczniów klas II, biorących udział w konkursie.

 

Miara kąta odpowiadająca uczniom klas III będzie taka sama, jak miara kąta odpowiadająca uczniom klas I, czyli wynosi 144 ° .

 

c)