Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Powierzchnia lądów na Ziemi wynosi ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Lądy zajmują na Ziemi powierzchnię wynoszącą około 149,1 mln km 2 .

Obliczmy jaką powierzchnię zajmują poszczególne kontynenty.

 

Europa zajmuje 7% powierzchni lądów. 

 

Azja zajmuje 29,8% powierzchni lądów. 

 

 

Od powierzchnię Azji odejmujemy powierzchnię Europy, aby obliczyć o ile km 2 powierzchnia Europy jest mniejsza od powierzchni Azji. 

 

Powierzchnia Europy jest o 34 mln km 2 mniejsza od powierzchni Azji. 

 

Australia zajmuje 5,2% powierzchni wszystkich lądów. 

`5,2%*149100000=(5,2)/strike100^1*strike149100000^1491000=7753200 ["km"^2]` 

`7\ 753\ 200\ "km"^2= 7,7532\ "mln km"^2` 

Aby obliczyć o ile km 2  powierzchnia Europy jest większa od powierzchni Australii, musimy od powierzchni Europy odjąć powierzchnię Australii.

`10,437\ "mln km"^2-7,7532\ "mln km"^2=2,6838\ "mln km"^2~~2,7\ "mln km"^2` 

 

Powierzchnia Europy jest o 2,7 mln km 2  większa od powierzchni Australii.