Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Poczatkowa cena towaru to 120 zł.

Cenę towaru obniżono o 25%, a następnie podwyższono o 30%. 

 

  a)  Obliczmy o ile odbniżono cenę początkową towaru. Obliczamy 25% ze 120 zł.

Cenę obniżono o 30 złotych.

Obliczmy cenę po obniżce:

Cene po obniżce wynosi 90 złotych. 

Następnie nową cenę towaru podwyższono o 30%. Musimy obliczyć 30% z nowej ceny, czyli z 90 złotych.

Cenę podwyższono o 27 złotych.

Obliczmy cenę po podwyżce:

Cena towaru po podwyżce wynosi 117 złotych.

Ostateczna cena towaru (po obniżce i podwyżce) wynosi 117 złotych.

 

b)  Początkowa cena towaru wynosiła 120 zł. Po obniżce i podwyżce cena wyniosła 117 zł.

W porównaniu do początkowej ceny, cena zmalała o 3 zł.

Obliczmy jaką częścią początkowej ceny jest 3 złote.

3 zł stanowi  3 / 120  ceny początkowej.

Część zapisaną ułamkiem opisujemy za pomocą procentów, czyli ułamek mnożymy przez 100%.

Odp: Cena towaru zmalała o 2,5%.

 

c) Zakładamy odwrotnie, że najpierw cenę podwyższono o 25%, a następnie obniżono o 30%.

Obliczmy o jaką kwotę podwyższono cenę początkową. Obliczamy 25% ze 120 zł.

Cenę podwyższono o 30 złotych.

Obliczmy cenę po podwyżce:

Cene po obniżce wynosi 150 złotych. 

Następnie nową cenę towaru obniżono o 30%. Musimy obliczyć 30% z nowej ceny, czyli ze 150 zł.

Cenę obniżono o 45 złotych.

Obliczmy cenę po obniżce:

Cena towaru po obniżce wynosi 105 złotych.

Ostateczna cena towaru (po podwyżce, a następnie obniżce) wynosi 105 złotych.