Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Na diagramie kołowym przedstawiono ...

A Zadanie
B Zadanie
C Zadanie
D Zadanie

a) Na diagramie zaznaczono liczbę uczniów w klasie. Sumujemy ilość osób:

 

Klasa liczy 36 uczniów.

 

b)  Uczniowie, którzy wydają na słodycze 10 złotych, zostali na diagramie oznaczenie kolorem jasnoniebieskim.

Jest 1 takich uczniów, czyli stanowią oni 2 / 36  część wszystkich uczniów klasy.

Obliczmy, jaką cześcią kąta pełnego jest 2 / 36 :

Kąt, odpowiadający na diagramie liczbie uczniów wydających na słodycze 10 złotych, ma miarę równą 20°.