Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Od stuosobowej grupy osób ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Liczba wszystkich osób biorących udział w badaniu wynosiła 100.

 

Zapiszmy w ułamkach, jaką część wszystkich osób stanowią osoby, które były w podróży 0,1,2,3,4,5 lub 6 razy.

Liczba osób, które ani razu nie wybrały się w podróż wynosi 10. Stanowią oni 10 / 100 wszystkich osób bioracych udział w badaniu.

Skróćmy ułamek:

 

Liczba osób, które raz wybrały się w podróż wynosi 23. Stanowią oni  23 / 100  wszystkich osób bioracych udział w badaniu.

 

Liczba osób, które 2 raz wybrały się w podróż wynosi 21. Stanowią oni  21 / 100  wszystkich osób bioracych udział w badaniu.

 

Liczba osób, które 3 raz wybrały się w podróż wynosi 14. Stanowią oni  14 / 100  wszystkich osób bioracych udział w badaniu.

Skróćmy ułamek:

 

 

Liczba osób, które 4 raz wybrały się w podróż wynosi 17. Stanowią oni  17 / 100  wszystkich osób bioracych udział w badaniu.

 

Liczba osób, które 5 raz wybrały się w podróż wynosi 14. Stanowią oni  14 / 100  wszystkich osób bioracych udział w badaniu.

Skróćmy ułamek:

 

 

Liczba osób, które 6 raz wybrały się w podróż wynosi 1. Stanowią oni  1 / 100  wszystkich osób bioracych udział w badaniu.

 

Obliczmy jakiemu kątowi odpowiadają poszczególne ułamki.

Aby obliczyć, jaki kąt odpowiada na diagramie liczbie osób, które nie wybrały się w podróż ani razu, liczymy 1 / 10 z 360°.

Aby obliczyć, jaki kąt odpowiada na diagramie liczbie osób, które raz wybrały się w podróż, liczymy  23 / 100  z 360°.

  

Aby obliczyć, jaki kąt odpowiada na diagramie liczbie osób, które 2 raz wybrały się w podróż, liczymy  21 / 100  z 360°.

  

Aby obliczyć, jaki kąt odpowiada na diagramie liczbie osób, które 3 wybrały się w podróż, liczymy  7 / 50  z 360°.

`7/strike50^5*strike360^o^36=(7*36^o)/5=252^o/5=50 2^o/5=50,4^o` 

Aby obliczyć, jaki kąt odpowiada na diagramie liczbie osób, które 4 raz wybrały się w podróż, liczymy  17 / 100  z 360°.

`17/strike100^5*strike360^o^18=(17*18^o)/5=306^o/5=61 1^o/5=61,2^o`  

Aby obliczyć, jaki kąt odpowiada na diagramie liczbie osób, które 5 wybrały się w podróż, liczymy  7 / 50  z 360°.

`7/strike50^5*strike360^o^36=(7*36^o)/5=252^o/5=50 2^o/5=50,4^o` 

Aby obliczyć, jaki kąt odpowiada na diagramie liczbie osób, które 6 raz wybrały się w podróż, liczymy  1 / 100  z 360°.

`1/strike100^5*strike360^o^18=(18^o)/5=3 3^o/5=3,6^o`  

 

Diagram kołowy:

Thumb zada str267