Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na diagramach przedstawiono skład ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na diagramach przedstawiono skład ...

8 Zadanie
9 Zadanie

Diagram po prawej stronie ilustruje skład powietrza wddychanego (wdychamy powietrze, które składa się z 78% azotu, 21% tlenu, 0,97% dwutlenku węgla oraz 0,3% innych składników).

 

a) Zarównow powietrzu wdychanym, jak i wydychanym dominujacym składnikiem jest azot. W obu przypadkach stanowi 78% powietrza.

b) W powietrzu wdychanym znajduje się 21% tlenu, natomiast w powietrzu wydychanym znajduje się go 16,5%, czyli jest go mniej o 4,5 punktu procentowego. 

c) W powietrzu wdychanym znajduje się 0,97% dwutlenku węgla, natomiast w powietrzu wydychanym dwutlenek węgla stanowi 1%, czyli jest go więcej o 0,3 punktu procentowego. 

 

d) Podczas oddychania nie zmienia się stosunek azotu do ilości powietrza.