Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Uczniowie pewnego gimnazjum ... 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Uczniowie pewnego gimnazjum ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

a) Sumujemy ilość uczniów, którzy uczą się poszczególnych języków:

 

Do gimnazjum uczęszcza 400 uczniów.

 

b)  Kat pełny, czyli 360° odpowida 400 uczniów.

Aby obliczyć, jaka miara kąta odpowiada jednemu uczniowi, musimy podzielić miare kąta pełnego, czyli 360° przez ilość wszystkich uczniów, czyli 400.

 

(ułamek skracamy przez 40)

Jednemu uczniowi odpowiada miara kąta wynosząca 0,9°.

 

c) Możemy miary kątów odpowiadających liczbie uczniów uczących się poszczgólnych jezyków obliczyć na trzy sposoby.

 

Obliczmy jaki kąt odpowiada liczbie uczniów uczących się języka niemieckiego (obliczymy miarę kąta pierwszym sposobem).

Sposób I:

Wyrażamy liczbę uczniów uczących się języka niemieckiego, jako część wszystkich uczniów.

Uczniowie uczący się języka niemieckiego stanowią 100 / 400 wszystkich uczniów gimnazjum.

Obliczmy ile wynosi 100 / 400 z 360°.

 

Miara kąta odpowiadajaca liczbie uczniów uczący się jezyka niemieckiego wynosi 90°.

 

Obliczmy jaki kąt odpowiada liczbie uczniów uczących się języka francuskiego (obliczymy miarę kąta drugim sposobem).

Sposób II:

Wyrażamy liczbę uczniów uczących się języka francuskiego za pomocą procentów.

Uczniowie uczący się języka niemieckiego stanowią 60 / 400 wszystkich uczniów gimnazjum.

Aby zapisać ułamek w postaci procentów, mnozymy ten ułamek przez 100.

 

Obliczmy ile wynosi 15% z 360°.

 

Miara kąta odpowiadajaca liczbie uczniów uczący się jezyka francuskiego wynosi 54°.

 

Obliczmy jaki kąt odpowiada liczbie uczniów uczących się języka angielskiego (obliczymy miarę kąta trzecim sposobem).

Sposób III:

Wyznazamy jaka miara kąta odpowiada jednej osobie. Z podpunktu b), wiemy, że jednemu uczniowi odpowiada miara 0,9°.

Mnozymy ilość uczniów uczących się języka angielskiego przez miare kąta odpowiadającą jednemu uczniowi.

Miara kąta odpowiadajaca liczbie uczniów uczący się języka angielskiego wynosi 216°.