Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na podstawie rysunków ... 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W każdym przykładzie chcemy obliczyć o ile procent obniżono początkową cenę artykułu.

 

a) Okulary kosztowały 20 zł. Po obniżce kosztuję 12 zł. 

Możemy wykonać obliczenia na dwa sposoby:

I SPOSÓB:

Obliczamy o ile złotych obniżono cenę towaru. Przedstawiamy w postaci ułamka, jaką częścią poczatkowej ceny stanowi obliczona kwota, o którą cenę towaru obniżono. Następnie zapisujemy część opisaną ułamkiem jako część zapisaną procentem.

 

Cenę towaru obniżono o 8 zł.

8 złotych stanowi 8 / 20 część początkowej ceny towaru.

Zapisujemy ułamek w postaci procentów.

 

8 złotych stanowi 40% z calej kwoty 20 złotych.

Odp: Cenę towaru obniżono o 40%. 

 

II SPOSÓB:

Przedstawiamy w postaci ułamka, jaką częścią początkowej ceny jest cena po obniżce. Zapisujemy część opisaną ułamkiem, jako część zapisną procentem. Od 100% odejmujemy otrzymane procenty. Wynik stanowi zapis procentowy obniżki.

Nowa cena stanowi 12 / 20 ceny początkowej.

 

Po obniżce nowa cena towaru stanowi 60% ceny poczatkowej. 

 

Odp: Cenę początkową towaru obniżono o 40%.

 

b)  Buty kosztowały 45 zł. Po obniżce kosztuję 31,50 zł. 

Obliczamy o ile złotych obniżono cenę towaru.

 

Towar obniżono o 13,50 zł.

13,50 złotego stanowi 13,50 / 45 część początkowej ceny towaru.

Zapisujemy ułamek w postaci procentów.

 

13,50 złotych stanowi 30% z całej kwoty 45 złotych.

Odp: Cenę towaru obniżono o 30%. 

 

c)  Kalkulator kosztowały 26 zł. Po obniżce kosztuję 22,10 zł. 

Obliczamy o ile złotych obniżono cenę towaru.

  

Towar obniżono o 3,90 zł.

3,90 złotego stanowi  3,90 / 26  część początkowej ceny towaru.

Zapisujemy ułamek w postaci procentów.

 

3,90 złotych stanowi 15% z całej kwoty 26 złotych.

Odp: Początkową cenę towaru obniżono o 15%.