Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Wskaż pary trójkątów ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wskaż pary trójkątów ...

C Zadanie
D Zadanie

Trójkaty przystające: II oraz IV. Korzystam z cechy bkb . Trójkąt IV ma ramiona długości 6cm i kąt pomiędzy ramionami wynoszący 100° (przy podstawie jest 40°, więc drugi kąt przy podstawie także ma 40°, suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie to 180°, więc kąt pomiędzy ramionami ma 100°). Trójkat II jest równoramienny, ponieważ kąty przy podstawie mają po 40° (180°-100°-40°=40°). Ramiona tego trójkąta muszą, więc być równe. Jedno z ramion ma 0,6dm=6cm, czyli drugie także ma 6cm. Oba trójkąty są równoramienne. Ich ramiona mają długość 6 cm, a kąt pomiędzy tymi ramionami ma miarę 100°.

Trójkaty przystające: II oraz III. Korzystam z cechy bkb . Oba trójkąty są równoramienne. Ich ramiona mają długość 6 cm, a kąt pmiędzy tymi ramionami ma miarę 100°.

Trójkaty przystające: III oraz IV. Korzystam z cechy bkb . Oba trójkąty są równoramienne. Ich ramiona mają długość 6 cm, a kąt pomiędzy tymi ramionami ma miarę 100°.

Trójkaty przystające: I oraz V. Korzystam z cechy bkb . Trójkąt I jest trójkątem równoramiennym o ramionach wynoszących 6cm i kącie pomiędzy nimi równym 40°. Trójkąt V przy podstawie ma katy takich samych miar, więc jest trójkątem równoramiennym. Kąt przy ramionach ma 40° (180°-70°-70°). Oba trójkąty są równoramienne. Ich ramiona mają długość 6 cm, a kąt pomiędzy tymi ramionami ma miarę 40°.