Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Symetrię osiową można zaobserwować ... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Symetrię osiową można zaobserwować ...

I Zadanie
II Zadanie
III Zadanie
IV Zadanie

a)

Pierwszy przekrój (jabłko przecięte na pół poziomo) ma 5 osi symetrii.

Drugi przekrój (jabłko przecięte na pół pionowo) ma 1 oś symetrii.

Trzeci przekrój (cytryna) ma 10 osi symetrii.

Czwarty przekrój (pomidor) ma 1 oś symetrii.

 

b) 

W pierwszym przekroju niedoskonałością są np. pestki jabłka.

W drugim przekroju np. lewa strona jabłka jest nieco większa niż prawa strona.

W trzecim przekroju (cytryna) np. grubość skórki jest nierówna. Wewnętrzna budowa cytryny także nie jest idealnie symetryczna.

W czwartym przekroju (pomidor) np. wewnętrzna budowa nie jest idealnie symetryczna.

 

c) 

Jeżeli marchewkę przedstawioną na rysunku przetniemy w pionie otrzymamy w przekroju koło. Wówczas przekrój ten ma nieskończenie wiele osi symetrii.

Jeżeli marchewkę przedstawioną na rysunku przetniemy w poziomie, to otrzymany przekrój ma jedną oś symetrii.