Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Oznaczmy:

x - długość jednego z boków prostokąta

 

Obwód obliczamy ze wzory:

 

gdzie x,y - długości boków prostokąta.

Przekształćmy wzór, aby obliczyć długość drugiego boku. Musimy od obwodu odjąć "2x", a następnie wynik podzielić przez 2.

 

 

Wiemy, że obwód wynosi 16cm. A długość jednego z boków to "x" obliczmy długość drugiego boku.

 

Drugi bok prostokąta wynosi 8-x [cm]

Wiemy, że jeżeli zwiększymy długość boku "x" o 1 oraz zmiejszymy długość boku "8-x" o 1 to otrzymamy kwadrat.

W kwadracie długości boków są równe. Więc:

 

 

 

 

 

Długość jednego z boków to 5cm. Drugi bok ma 8-5, czyli 3cm.

 

Sprawdzamy czy otrzymane rozwiązanie spełnia warunki zadania.

 

 

 

Po odjęciu od pierwszego boki 1 oraz dodaniu 1 do drugiego boku otrzymujemy boki o równej długości, czyli figura jest kwadrate.

Rozwiązanie spełnia warunki zadania.

 

ODP: Jeden z boków ma 5cm, a drugi ma 3cm.