Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Liczba 3000 jest sumą dwóch .... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Oznaczmy:

x - większa liczba

Ponieważ suma liczby mniejszej i większej wynosi 3000, więc:

3000-x - mniejsza liczba

x-(300-x) - różnica liczby większej i mniejszej

 

Wiemy, że 1/4 większej liczby ma byc równa 1/3 różnicy liczb. Zapiszmy równanie:

 

Mnożymy obie strony równości przez 12, aby pozbyć się ułamków.

 

 

 

 

 

Większa liczba to 2400.

 

 

Obliczmy mniejszą liczbę:

 

Mniejsza liczba to 600.

 

Sprawdzamy cz rozwiązanie spełnia warunki zadania.

1/4 z większej liczby to:

Różnica liczb to:

1/3 z różnicy to:

1/3 z różnicy ma być równa 1/4 z większej liczby.

 

Rozwiązanie spełnia warunki zadania.

 

ODP:  Większa liczba to 2400 a mniejsza to 600.