Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Uczeń miał pomnożyć pewną ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oznaczmy:

x - szukana liczba

Uczeń pomnożył liczbę przez 48.

48x - wynik mnożenie

Ponieważ w wyniku mnożenia przez omyłkę w miejsce cyfry tysięcy wpisał 2, zamiast 3, więc wynik mnożenia pomniejszył o 1000.

48x-1000 - wynik mnożenia z pomyłką

Następnie wynik mnożenia (ten z pomyłką) podzielił przez 48 i otrzymał 52 i reszę 8.

 

Czyli jeżeli pomnożymy 48 przez 52 i dodamy 8 otrzymamy wynik mnożenia (ten z pomyłką).

 

`2496+8=48x-1000`

`2504=48x-1000\ \ \ \ \ \ \ |+1000` 

`3504=48x\ \ \ \ \ \ \ \ \ |":"48` 

`x=73` 

Szukana liczba to73.

 

Sprawdzamy czy otrzymany wynik jest zgodny z warunkami zadania.

`73*48=3504` 

Uczeń pomylił się i w wyniku mnożenia zamiast 3 zapisał 2. 

Czyli zapisał 2504 .

Następnie dzielił błędny wynik przez 48.

Otrzymane rozwiązanie jest zgodne z warunkami zadania.

 

ODP: Szukana liczba to 73.