Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Aby uporządkować jednomian należy go zapisać jak najkrócej, wykorzystując własności mnożenia.

Na początku zapisujemy czynniki liczbowe, a następnie litery zachowując kolejność alfabetyczną.

 

a) 

 

 

b)