Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Do podanych opisów słownych (I.-V.) dopasuj wszystkie odpowiadające im wyrażenia algebraiczne 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Do podanych opisów słownych (I.-V.) dopasuj wszystkie odpowiadające im wyrażenia algebraiczne

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

  
Obwód równoległoboku to suma długości jego boków. Równoległobok ma dwa boki długości a i dwa boki długości b.
Stąd obwód ten wynosi: a+b+a+b=2a+2b

 
Pole kwadratu to iloczyn długości dwóch jego boków. Kwadrat ma wszystkie boki tej samej długości, więc jego pole to: a∙a=a²

  
Obwód trójkąta to suma długości jego boków. Trójkąt równoboczny ma trzy boki tej samej długości a, więc jego obwód to:a+a+a=3a   

 
Pole trójkąta to połowa iloczynu długości podstawy i długości wysokości. 

 
Obwód prostokąta to suma długości jego boków. Prostokąt ma dwa boki długości a i dwa boki długości b.
Stąd jego obwód wynosi: a+b+a+b=2a+2b