Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Pole powierzchni sześcianu wynosi 150 cm². Oblicz objętość tego sześcianu. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Pole powierzchni sześcianu liczymy ze wzoru:
 
gdzie a to długość krawędzi sześcianu. 

Pole to jest równe 150cm². 

Obliczamy długość krawędzi sześcianu wstawiając do wzoru na pole sześcianu znane wartości. 
 
 
 

Krawędź sześcianu ma długość 5cm. 


Obliczamy objętość sześcianu korzystając ze wzoru:
 
gdzie a to długość krawędzi sześcianu.

  

Odpowiedź:

Objętość sześcianu jest równa 125 cm³.