Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm². 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz w litrach objętość sześcianu, którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144 cm².

A Zadanie
B Zadanie
C Zadanie
D Zadanie

Wszystkie ściany sześcianu to kwadraty. 

Pole jednej ściany jest równe 144 cm², więc bok kwadratu ma długość 12 cm. (12²=144)

Każda krawędź sześcianu ma więc długość 12 cm. 


Objętość sześcianu liczymy ze wzoru:
 
gdzie a to długość krawędzi sześcianu

Objętość wynosi więc:
 

 

 

Objętość sześcianu jest równa 1,728l.