Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na rysunku przedstawiono podstawy graniastosłupów. 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Na rysunku przedstawiono podstawy graniastosłupów.

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

 

Podstawą graniastosłupa jest deltoid o przekątnych długości 2 dm i 2,5 dm. 

Pole deltoidu liczymy ze wzoru:
  , gdzie p i q to długości przekątnych deltoidu.

Pole to wynosi:
  

Wysokość graniastosłupa wynosi 1,2dm. 

Obliczamy objętość korzystając ze wzoru:
   
 

 

 

Podstawą graniastosłupa jest równoległobok o podstawie długości 1,5 dm i wysokości 2,5 dm. 

Pole równoległoboku liczymy ze wzoru:
 , gdzie a to długość podstawy, h- długość wysokości podstawy

Pole to wynosi:
 

Wysokość graniastosłupa wynosi 1,2dm. 

 

Obliczamy objętość korzystając ze wzoru:
 

 

 

 

 

Podstawą graniastosłupa jest trapez o podstawach długości 1dm i 2.5dm oraz wysokości 2dm. 

Pole trapezu liczymy ze wzoru:
 , gdzie a i b to długości podstaw, h to długość wysokości

Pole to wynosi:
 

Wysokość graniastosłupa wynosi 1,2dm. 

 

 

Obliczamy objętość korzystając ze wzoru:
 

 

 

 

 

Podstawą graniastosłupa jest pięciokąt, którego można podzielić w następujący sposób:

Powstaje w ten sposób prostokąt o wymiarach 2dm x 1 dm i trójkąt o podstawie długości 2 dm i wysokości 1,5 dm. 

Pole prostokąta liczymy ze wzoru:
 , gdzie a i b to długości boków

Pole to wynosi:
 

Pole trójkąta liczymy ze wzoru:
 , gdzie a to długość podstawy, h to długość wysokości 

Pole to wynosi:
 

Pole podstawy graniastosłupa to suma pól prostokąta i trójkąta. Jest ono więc równe:
 

Wysokość graniastosłupa wynosi 1,2dm. 

 

 

 

Obliczamy objętość korzystając ze wzoru:
 

  

 

  

Podstawą graniastosłupa jest trapez o podstawach długości 2,5dm i 1,5dm oraz wysokości równej 2,5dm.

Pole trapezu liczymy ze wzoru:
 , gdzie a i b to długości podstaw, h to długość wysokości

Pole to wynosi:
 

Wysokość graniastosłupa wynosi 1,2dm. 

 

 

 

Obliczamy objętość korzystając ze wzoru:
 

   

 

 

 

Podstawą graniastosłupa jest ośmiokąt, który można podzielić w następujący sposób:

Mniejszy prostokąt ma wymiary 1 dm x 0,5 dm. 

Pole prostokąta liczymy ze wzoru:
 , gdzie a i b o długosci boków prostokąta

Pole to wynosi:
 

Większy prostokąt ma wymiary 2dm x 2,5dm.

Jego pole wynosi:
 

Pole podstawy graniastosłupa to suma pól obu prostokątów. Jest ono równe:|
 

Wysokość graniastosłupa wynosi 1,2dm. 

 

 

 

Obliczamy objętość korzystając ze wzoru: