Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Objętość sześcianu wynosi 64 cm³. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Objętość sześcianu liczymy korzystając ze wzoru: V=a³, gdzie a to długość krawędzi sześcianu. 

Objętość wynosi 64cm³. Obliczamy długość krawędzi sześcianu. 
 
     

Krawędź sześcianu ma długość 4cm. 


Możemy teraz obliczyć pole powierzchni całkowitej sześcianu korzustając ze wzoru:
 

Zatem:
 

Odpowiedź:

Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 96cm².