Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Podaj, z ilu jednakowych sześcianów zbudowany jest prostopadłościan o podanych wymiarach. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj, z ilu jednakowych sześcianów zbudowany jest prostopadłościan o podanych wymiarach.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Objętość prostopadłościanu wyraża wzór: V=a∙b∙c, gdzie a,b i c to długości krawędzi prostopadłościanu. 


a) Wiemy, że boki prostopadłościanu mają wymiary: 3 x 3 x 4.
Iloczyn tych trzech długości to objętość prostopadłościanu, czyli ilość sześcianów z których zbudowano ten prostopadłościan. 

Jest ich zatem: 3∙3∙3=27
Prostopadłościan zbudowano z 27 sześcianów. 


b) Wiemy, że boki prostopadłościanu mają wymiary: 4 x 5 x 7.
Iloczyn tych trzech długości to objętość prostopadłościanu, czyli ilość sześcianów z których zbudowano ten prostopadłościan. 

Jest ich zatem: 4∙5∙7=140
Prostopadłościan zbudowano z 140 sześcianów. 


c) Wiemy, że boki prostopadłościanu mają wymiary: 21 x 14 x 7.
Iloczyn tych trzech długości to objętość prostopadłościanu, czyli ilość sześcianów z których zbudowano ten prostopadłościan. 

Jest ich zatem: 21∙14∙7=2058
Prostopadłościan zbudowano z 2058 sześcianów.