Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wiemy, że suma miar kątów wewnętrznych trapezu wynosi 360°. 

Obliczamy teraz ile stopni ma kąt rozwarty trapezu. 
x+x+43°+43°=360°
2x+86°=360°           |-86°
2x=274°            |:2
x=137°

Odpowiedź:

Kąt rozwarty trapezu ma 137°.