Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Obwód prostokąta jest równy 32 cm. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obwód prostokąta jest równy 32 cm.

29 Zadanie
30 Zadanie
31 Zadanie
32 ZadanieObwód prostokąta jest równy 32 cm. Dwa boki mają długość x, dwa boki mają długość y. 
2x+2y=32cm       |:2
x+y=16cm

Aby pole prostokąta było największe musi on być kwadratem. Zatem boki muszą być tej samej długości, czyli x=y.
Skoro x+y=16 i x=y, to bok kwadratu musi mieć długość 8cm

x+y=8cm+8cm=16cm
P=8cm∙8cm=64cm² 

Odpowiedź:

Prostokąt powinien mieć boki długości 8cm x 8cm.