Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Pole prostokąta jest równe 12 cm², a jego obwód wynosi 14 cm. 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Pole prostokąta wynosi 12 cm². Pole liczymy ze wzoru: P=a∙b, gdzie a i b to długości boków prostokąta. 
Aby pole wynosiło 12 cm², boki mogą mieć długość:
 
 
 Wiemy również, że obwód, czyli suma boków prostokąta, wynosi 14 cm.
2a+2b=14cm      

Jeżeli prostokąt ma boki długości 1 cm i 12 cm to jego obwód wynosi:
 
Zatem boki prostokąta nie mogą mieć długość 1 cm i 12 cm. 

Jeżeli prostokąt ma boki długości 2 cm i 6 cm to jego obwód wynosi:
 
Zatem boki prostokąta nie mogą mieć długości 2 cm i 6 cm. 

Jeżeli prostokąt ma boki długości 3 cm i 4 cm to jego obwód wynosi:
  
Zatem boki prostokąta mogą mieć długość 3 cm i 4 cm. 

 

Pole prostokąta jest równe 12 cm² i obwód prostokąta wynosi 14 cm, jeśli boki mają długośc 3cm i 4 cm