Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Dany wielokąt wypukły został podzielony na trójkąty

3 Zadanie
1 Zadanie

Liczba trójkątów, na które można podzielić dany wielokąt przekątnymi wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest o 2 mniejsza od liczby jego boków. Pokazują to poniższe przykłady:

 

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, więc aby obliczyć sumę miar kątów wewnętrznych wielokąta wystarczy pomożyć 180 stopni przez liczbę trójkątów. 

 

 

wielokąt liczba trójkątów

suma miar kątów wewnętrznych

wielokąta

ośmiokąt    
dwunastokąt    
dwudziestokąt    
stukąt