Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Wpisz miary pozostałych kątów deltoidu

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

 

 

Miarę kąta po prawej stronie obliczymy korzystając z tego, że suma miar kątów czworokąta jest równa 360 stopni.