Matematyka
 
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Na podstawie informacji o wybranej sekwencji klawiszy 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie informacji o wybranej sekwencji klawiszy

4 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie

Najpierw obliczymy, jaki wynik uzyskalibyśmy na każdym typie kalkulatora. 

 

 

Sekwencja klawiszy Wynik podany na kalkulatorze
stosującym reguły
kolejności
wykonywania działań
wykonującym 
działania zgodnie
z kolejnością zapisu

 

 

 

 

Najpierw wykonane zostanie odejmowanie:

 

Potem wynik zostanie podzielony przez 2:  

 

 

 

 

Najpierw wykonane zostanie mnożenie: 

 

Potem zostanie wykonane odejmowanie:

 

 

 

 

Najperw wykonane zostanie dodawanie:

 

Potem wykonane zostanie dzielenie: 

 

 

 

 

Najpierw wykonane zostanie odejmowanie: 

 

Potem zostanie wykonane mnożenie: