Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Uzupełnij brakujące cyfry tak, aby otrzymać najmniejsze liczby 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij brakujące cyfry tak, aby otrzymać najmniejsze liczby

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Liczba jest podzielna przez 2, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8. Uzupełniamy luki tak, aby otrzymać jak najmniejsze liczby: 

 

 

Liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. 

 

 

Liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3

 

 

Liczba jest podzielna przez 4, jeśli liczba utworzona z dwóch jej ostatnich cyfr dzieli się przez 4

 

 

Liczba jest podzielna przez 6, jeśli dzieli się przez 2 i 3, czyli gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8, a suma cyfr jest liczbą podzielną przez 3.