Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Która nierówność jest prawdziwa? 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

  

  

 

`\ \ \ \ root(3)126>root(3)125`  

 

 

`B.\ F` 

`\ \ \ \ sqrt(38-root(3)8)=sqrt(38-2)=sqrt36=6` 

 

 

`C.\ P` 

`\ \ \ \ sqrt(25*root(3)125)=sqrt(25*5)=sqrt125` 

`\ \ \ \ 12=sqrt144` 

`\ \ \ \ sqrt125<sqrt144` 

 

 

`D.\ P`  

`\ \ \ \ 8=root(3)512` 

`\ \ \ \ root(3)(385:sqrt36)=root(3)(385:6)=root(3)(385/6)=root(3)(64 1/6)` 

`\ \ \ \ root(3)(512)>root(3)(64 1/6)` 

 

`odp.\ C`