Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

 

 

`\ \ \ =strike7^1/5*(-10/strike7^1)+1/3*[1+(-6/18)]=` 

`\ \ \ = -10/5+1/3*[1-1/3]=-2+1/3*2/3=-2+2/9=-1 7/9` 

 

`c)\ 2,6-1/4:[2-(-1,75)]=2,6-1/4:[2+1,75]=`  

`\ \ \ =2,6-1/4:3,75=2,6-1/4:3 3/4=` 

`\ \ \ =2 6/10-1/4:15/4=2 3/5-1/strike4^1*strike4^1/15=`   

`\ \ \ =2 9/15-1/15=2 8/15` 

 

`d)\ [-2/3-(-1,8):(- 1 1/5)]:(-1/27)=[-2/3+18/10:(-6/5)]*(-27)=`   

`\ \ \ =[-2/3+9/strike5^1*(-strike5^1/6)]*(-27)=[-2/3-9/6]*(-27)= `  

`\ \ \ =[-4/6-9/6]*(-27)=-13/strike6^2*(-strike27^9)=-117/2=-58 1/2`