Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

 

 

 

`d)\ 0,08:10\ 000=0,000008` 

`e)\ 1,2:4=0,3` 

`f)\ 78,05:25=3,122`  

`g)\ 2,6:5,2=26:52=26/52=1/2=0,5` 

`h)\ 37,6:2,35=3760:235=16`  

`i)\ 10,26:0,009=10260:9=1140`