Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Jak zmieni się pole koła o promieniu 5 cm, jeśli jego średnicę zmniejszymy

15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie

Zapiszmy początkowy promień, średnicę i pole koła: 

 

`d_1=2*5\ cm=10\ cm` 

`P_1=pi*(5\ cm)^2=pi*25\ cm^2=25pi\ cm^2` 

 

 

Średnicę zmniejszamy 5 razy:

`d_2=10\ cm:5=2\ cm` 

 

Zapiszmy, ile po zmianie będą równe promień oraz pole koła:  

`r_2=2\ cm:2=1\ cm` 

`P_2=pi*(1\ cm)^2=pi*1\ cm^2=pi\ cm^2` 

 

Obliczamy, ile razy zmniejszyło się pole koła: 

`P_1:P_2=25pi\ cm^2:pi\ cm^2=25:1=25` 

 

Obliczamy, o ile zmniejszyło się pole koła: 

`P_1-P_2=25pi\ cm^2-pi\ cm^2=24pi\ cm^2` 

 

 

 

Odpowiedź:

Pole koła zmniejszyło się 25 razy. Pole koła zmniejszyło się o 24π cm².