Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015
Dany jest trapez równoramienny o dłuższej podstawie równej 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dany jest trapez równoramienny o dłuższej podstawie równej

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

 

 

 

Oznaczmy długość krótszej podstawy jako a. Korzystając z informacji o polu możemy zapisać: 

 

 

 

 

 

Krótsza podstawa ma więc długość 1 cm. 

 

Rysujemy trapez równoramienny o podstawach 7 cm i 1 cm oraz wysokości 3 cm:

 

 

Pole trójkąta obliczamy biorąc połowę iloczynu długości podstawy i wysokości opuszczonej na tą podstawę. 

Trójkąt o polu 12 cm² to na przykład trójkąt o podstawie 6 cm i wysokości 4 cm.